top of page
  • glagrup

Güneş Enerji Santrallerindeki Riskler Sektör Paydaşları Tarafından Gerçekten Biliniyor mu?

Yenilenebilir enerji, dünya için olduğu kadar ülkemiz için de çok önemli bir noktadadır. Artan doğalgaz ve petrol fiyatları, yenilenebilir enerjinin değerini bizlere çok daha net olarak göstermektedir.Yenilenebilir enerji kapsamında değerlendirilen Rüzgar, Güneş, Hidroelektrik, Biyokütle ve hatta Dalga Enerji Santrallerine yatırımın, çevreye olumsuz etkileri minimum düzeye indirgenmek suretiyle, artarak devam etmesi gerekmektedir.


Bu tip yüksek yatırımlı santrallerin sürdürülebilir olmaları açısından, sigorta poliçesi düzenlenmesi bir keyfiyet olmaktan çıkmış, elzem hale gelmiştir.


Yenilenebilir enerji çeşitlerinden, Güneş Enerji Santralleri' ni ele aldığımızda, bu sistemlerdeki olası risklerin neler olduğu acaba sektör paydaşları tarafından detaylarıyla birlikte çok net olarak bilinmekte midir?


Ges' lerdeki yüzeysel çoğu risk, sektör paydaşları tarafından tabi ki bilinmektedir. Ancak, detay riskler nelerdir?


Hasar, risk ve onarım maliyeti değerlendirmelerinin sadece mevcut duruma göre değil, dönemsel teknoloji ve konstrüksiyon gelişmelerine göre değerlendirilebilmesi için akademik alt yapının ne kadar gerekli ve önemli olduğunun farkındayız.


''Mesela, 2016, 2017 hatta kısmen 2018 yılında kurulan ges ler ile daha sonraki yıllarda kurulan ges ler arasında ne gibi farklar vardır? Bu farklılıkların sigortacılık risk ve prim değerlendirilmesi açısından önemi nedir? Bu santrallerde meydana gelebilecek olası bir hasardaki kar kaybı ile 2018 sonrasında kurulan ges lerdeki olası kar kaybının farklılıkları nelerdir? Bu arada oransal olarak kaç katlık bir kar kaybı durumu söz konusudur? Neden? Panel hasarlarında, panel yüzeyindeki hasar izlerinden, hasarın neden meydana gelmiş olduğu, panel hasarlarının tek bir olay nedeniyle mi yoksa birden fazla olay nedeniyle mi meydana gelmiş olduğu (muafiyet uygulaması açısından), kar ağırlığı, toprak kayması, sel-su baskını olarak görülen hasarların aslında teminat kapsamı dışında kalan bir hasar olup olmadığı''


gibi soruların cevapları, Sigorta ve Reasürans Şirketleri için oldukça önemlidir.


Bu soruların cevapları gerçekten sektör paydaşları tarafından biliniyor mu?

Saygılarımızla,

Gla Grup Enerji Ekibi


81 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page